„Książka o inwestowaniu” to praktyczny poradnik dotyczący inwestowania na rynku giełdowym. Część dochodu ze sprzedaży książki trafia na cele charytatywne – głównie na rzecz Dziecięcego Szpitala w Olsztynie. Przekazywana kwota wynosi 9 zł z każdego sprzedanego egzemplarza. Stanowi to dokładnie 30% zysku, jaki na sprzedaży „Książki o inwestowaniu” osiąga jej wydawca – spółka Aurora Advisors .

 


15.01.2020

Pierwsza płatność na rzecz Szpitala Dziecięcego w Olsztynie w wysokości 2000 zł została zrealizowana (potwierdzenie przelewu). Wpłata pochodziła ze sprzedaży pierwszych 222 egzemplarzy „Książki o inwestowaniu”. Dyrekcja Szpitala oraz wydawca ksiażki składają serdeczne podziękowania dla nabywców. 


11.02.2020 

W dniu 19 września 2019 został wykonany przelew w wysokości 320 zł na rzecz pomocy Dominiki i Agnieszki Nowaczyk (więcej informacji). Pieniądze pochodziły ze sprzedaży egzemplarzy autorskich „Książki o inwestowaniu”. Sprzedaż miała miejsce 5 września w Baszcie Białej w Gdańku. Książki sprzedawane były w cenie równej kosztom produkcji tj. 40 zł za egzemplarz (potwierdzenie przelewu).


Więcej informacji na temat „Książki o inwestowaniu” można znaleźć na stronie jej wyłącznego dystrybutora.