Rafał Janik – główny pomysłodawca i autor opowiadań o Szymonie i Kubie (e-mail: rafal.janik@1008.pl ; tel. 505-419-543)

Grażyna Lubińska – redaktor prowadząca

Grażyna Klechniowska – autorka ilustracji

Renata Wrzecion – korektorka