Rafał Janik – główny pomysłodawca i autor opowiadań o Szymonie i Kubie

Grażyna Lubińska – redaktor prowadząca

Grażyna Klechniowska – autorka ilustracji

Renata Wrzecion – korektorka