Ewolucja tytułu

Ewolucja tytułu

„Żołnierze” – taki był roboczy tytuł książki. W miarę pisania do tego tytułu doszła jedna literka i trzy kropki. Tak oto tytuł przerodził się w „Żołnierze i…”. Po krótkim czasie uznałem jednak, że tak co najwyżej może być zatytułowany plik, w którym znajduje się tekst lub nazwy poszczególnych rozdziałów, a nie cała, przeznaczona dla dzieci książka.Więcej oEwolucja tytułu[…]