Żołnierze i powstaniec

Żołnierze i powstaniec

Już przynajmniej dwóm osobom (graficzce i Ewie) podobają się Żołnierze i powstaniec. Bajkę pisałem długo. Jeszcze dłużej się do niej przygotowywałem. Chodziło o jak najwierniejsze odzwierciedlenie w niej faktów historycznych oraz zwyczajów panujących w wojsku. Pomogło mi też to, że sam wielokrotnie bywałem w miejscach, w których toczyła się akcja. Więcej jednak nie zdradzam.